logo wit1x
Bel Mail


Nieuws

Coronamaatregelen 2.0

Geplaatst op: 04 juni 2020

Ter ondersteuning van de ondernemers heeft de overheid voor de tweede keer economische maatregelen aangekondigd. Onderstaand zijn enkele maatregelen opgenomen zoals deze op dit moment bekend zijn.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) geld als de vervanger van de TOGS. Ook voor deze regeling geldt dat deze enkel van toepassing is op ondernemingen uit getroffen sectoren zoals vastgesteld op basis van SBI-code. De uitkering op basis van deze regeling bedraagt maximaal € 50.000 voor de komende vier maanden (juni t/m september). Verder dient de omzetderving ten minste 30% te zijn ten opzichte van 1/3 van de omzet van 2019.

NOW-regeling 2.0

Dit betreft een verlenging van de NOW-regeling 1.0. Via deze regeling wordt tot 90% van de loonkosten van de onderneming vergoedt, afhankelijk van de omzetdaling. Als er 50% omzetderving is wordt 45% (90% van 50%) van de loonkosten vergoedt. De nieuwe regeling ziet wederom op een periode van 3 maanden en kan starten op 1 juni 2020. Wanneer een ondernemer voor de tweede keer NOW aanvraagt wordt de periode aansluitend op de eerste periode vastgesteld.

Tozo-regeling 2.0

De tozo-regeling is een vergoeding aan ondernemers die onder het bijstandsniveau uit komen. In tegenstelling tot de eerste regeling wordt er nu wel een partnertoets toegepast. De overige eigenschappen zijn voor een groot deel gelijk aan de eerste regeling, zo geldt er nog steeds geen vermogenstoets om aanspraak te maken op de regeling.

Uitstel van betaling belastingen

De periode waarin getroffen ondernemers uitstel van belasting voor hun belastingschulden kunnen aanvragen is verlengd tot en met september 2020. Daarnaast hoeven eventuele verzuimboetes niet betaald te worden en is de belastingrente tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Kijk voor meer informatie omtrent de nu geldende regelingen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

Bovenstaande informatie betreft een korte opsomming van enkele maatregelen zoals deze op dit moment gelden. Verwacht u dat een van de geldende regelingen van toepassing zijn, of wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over een van deze regelen. Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Maak gratis en vrijblijvend kennis met We-control© Copyright We-control - website: Van Dongen Design - Inloggen